22 Ιουλ 2009"Το ζήτημα δεν είναι να είσαι αιχμάλωτος,
Το να μην παραδίνεσαι, αυτό είναι".

Δεν υπάρχουν σχόλια: