1 Ιαν 2011


Όταν Δυό Καρδιές

Όταν δυό καρδιές
αγαπήθηκαν αληθινά,
η αγάπη τους είναι
πιό δυνατή κι από το θάνατο.
Συλλέγουμε τις αναμνήσεις
απ'ότι έχουμε σπείρει..
Η απουσία δεν σημαίνει
τίποτε για όσους αγαπάνε.


Guillaume Apollinaire