12 Ιουν 2010


Όταν έχω εσένα

μπορώ να ονειρεύομαι ξανά

ανοίγω μες στις θάλασσες πανιά
και πιάνω μες στα χέρια μου

τον κόσμο να τον φτιάξω

Όταν έχω εσένα

μπορώ να μη βυθίζομαι αργά

τα βράδια που πληγώνεται η καρδιά

και πιάνω το μαχαίρι

το σκοτάδι να χαράξω

Κάνε ένα βήμα

να κάνω το επόμενο

αίμα μου και σχήμα

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο

Όταν έχω εσένα

κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο

δεν φοβού κανένα

Εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο

Εσύ κι εγώ
Όταν έχω εσένα
μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά
μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά
να πιάσω με τα χέρια μου
τους δράκους να σκοτώσω
Όταν έχω εσένα
αντέχω, πάω δίπλα στον γκρεμό
το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ
κοντά μου έναν άνθρωπο
τα χρόνια μου να ενώσω
Κάνε ένα βήμα...