30 Δεκ 2015

Wham! - Last Christmas

Last Christmas

I gave you my heart
But the very next day you gave it away.
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special.............................its finish.......................................................

14 Ιουλ 2015

This too shall pass.   Ίσως αν συναντιόμασταν σε κάποια άλλη φάση της ζωής μας,
να ήμασταν πιο ικανοί να το υπερασπιστούμε όλο αυτό.