14 Ιουλ 2015

This too shall pass.   Ίσως αν συναντιόμασταν σε κάποια άλλη φάση της ζωής μας,
να ήμασταν πιο ικανοί να το υπερασπιστούμε όλο αυτό.