18 Σεπ 2009

I need your love
Take me inside your heart
show me your love
feel me into your arms
send me to your sun
I need your love
I need your love
I need you in my cold dark night
to shine on my life
I feel you in my deep blue sky
breaking my heart
I need your love
I need your love
I need your love
I need your love